Ohlášky 24. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 11. září 2016 (24. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA A LUDMILU SVRČKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 12. září 2016 (SVÁTEK JMÉNA PANNY MARIE)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 13. září 2016 (pam. sv. Jana Zlatoústého, kněze)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU)

Středa - 14. září 2016 (SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 15. září 2016 (SVÁTEK PANNY MARIE BOLESTNÉ)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA OTAKARA FRANCZYKA)
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 16. září 2016 (pam. sv. Ludmily)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Sobota - 17. září 2016 (pam. sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 18. září 2016 (25. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (POSVÍCENÍ STUDENEC, ZA FARNOST)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Avízo nabídky stolních kalendářů 2017 v kostelích
  • Biřmování v naší farnosti proběhne pp. v pátek 23. září při mši pontifikální svaté od 18. 00 hod. ve Studenci