Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 06. září 2015 (23. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU TOMÁŠOVU, MANŽELA A SYNA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 07. září 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 08. září 2015 (svátek Narození Panny Marie)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU)

Středa - 09. září 2015 (pam. sv. Petra Klavera)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. září 2015 (pam. sv. Karla Spinoly)

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
13:00 - pohřeb v Roztokách (JAROSLAV MEČÍŘ)
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 11. září 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PETRA VANCLA, RODIČE A ZA UZDRAVENÍ)

Sobota - 12. září 2015 (pam. Jména Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 13. září 2015 (24. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám Vašim, že Bětka Kuříková a Zdeněk Hanč si hodlaní 19. září zde udělit svátost manželskou
  • Oznamujeme láskám Vašim, že Marie Vacková a Pavel Horáček si hodlaní 3. října zde udělit svátost manželskou
  • Možnost individuálního vyučování náboženství na faře
  • V nejbližší době bude nutná hav. Oprava varhan ve Studenci
  • Nabídka biblických hodin,
  • Nabídka přípravy na biřmování