Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 15. září 2013 (24. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 16. září 2013 (pam. sv. Ludmily)

mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 17. září 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ladislava Jebavého, rodiče a vnuka)

Středa - 18. září 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 19. září 2013

07:15 - 07: 45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 20. září 2013 (pam. sv. Ondřeje)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Jirana a rodiče)

Sobota - 21. září 2013 (Svátek sv. Matouše)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 22. září 2013 (25. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách (Školní jídelna)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohosl. v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Mše sv. pro mládež
  • Oznamuje se láskám vašim že pan Jan Bartoň a sl. Mgr. Eva Votrubcová si hodlají ve zdejším kostele udělit dne 12. 10. ve 12. 00h. svátost manželskou. Zákonné překážky hlaste na farním úřadě, anebo přijďte na svatbu
  • Vyučování náboženství vyvěšeno na vývěsce
  • Farnost chystá dvě procesí k podpoře svatého Otce a k podpoře nenarozených dětí. První a třetí říjnovou neděli k Panně Marii Růžencové a Fatimské, vždy odpoledne