Ohlášky 22. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 08. září 2013 (23. neděle v mezidobí)

Poděkování za 80 let života
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (rodina tomašova a kolmanova)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Školní jídelna)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohosl. v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 09. září 2013

mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 10. září 2013 (pam. bl. Karla Spinoly)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Šulcovou a sestry)

Středa - 11. září 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Miladu Pohorskou)
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 12. září 2013 (pam. Jména Panny Marie)

07:15-07:45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 13. září 2013 (pam. sv. Jana Zlatoústého)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Albrechta a syna)

Sobota - 14. září 2013 (Svátek Povýšení svatého Kříže)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Neděle - 15. září 2013 (24. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Hendrychovou, manžela a rodiče z obou stran)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Tuto neděli se při všech mších v naší farnosti uskuteční žehnání školních aktovek
  • Začala přípravná etapa opravy na kostele v Zálesní Lhotě
  • Skončila etapa opravy stropu a krovů na kostele v Roztokách
  • Farnost chystá dvě procesí k podpoře svatého Otce a k podpoře nenarozených dětí. První a třetí říjnovou neděli k Panně Marii Růžencové a Fatimské, vždy odpoledne