Ohlášky 21. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 24. srpen 2014 (21. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Josefa Kuříka)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 25. srpen 2014

Mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 26. srpen 2014

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Jitku Kuříkovou a rodiče Kuříkovy a Drozdovy)

Středa - 27. srpen 2014 (pam. sv. Moniky)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 28. srpen 2014 (pam. sv. Augustýna, biskupa a uč. církve)

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 29. srpen 2014 (pam. Umučení sv. Jana Křtitele)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Na poděkování)

Sobota - 30. srpen 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 31. srpen 2014 (22. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (Za Josefa Albrechta, syna a celý rod)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - Bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
 

Příležitostná oznámení

  • Na zaplacení elektroprací v kostele chybí asi 23.000,- kč. Příslib 10.000,- ostatek prosíme o dar. Účet bude zachován pro pokračování malby. Očekává se jednání o spoluúčasti obce. 70.000 Kč je dotace na malování přes ORP. Konečné účtování bude po předávce díla
  • Prosba o úklid kostela do původního stavu, pod vedením toho, kdo bude mít tento týden aktuálně kostelnickou službu
  • Příští týden po nedělních bohoslužbách bude následovat žehnání aktovek, školních potřeb, dětí a nového šk. roku
  • Naše farnost dostává dar v podobě dvou zvonů do místního kostela. Větší, 120 kg nese jméno sv. faráře Arského, a menší, 60 kg sv. otce Pia. Dárci, který si nepřál být jmenován farnost vyslovuje poděkování. Zvony budou vysvěceny spolu s požehnáním opraveného kněžiště, a počítá se s vyzváněním poledne a klekání. Na zvonech má být i nápis jubilejního roku diecéze 2014. Stávající historický zvon zůstane nedotčen