Ohlášky 2. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 01. květen 2011 (SLAVNOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Tomáše, manž. a syna)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
14:30 - mše sv. u kapličky v Martinicích (Poutní)
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 02. květen 2011 (pam.sv. Atanáše)

07:30 - mše sv. ve Studenci

Úterý - 03. květen 2011 (Svátek sv Filipa a Jakuba)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anežku Jiranovou a celý rod)

Středa - 04. květen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 05. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Poděkování za 35 let života)

Pátek - 06. květen 2011 (pam. Sv. Jana Sarkandra)

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Erlebacha a duše v oč.)

Sobota - 07. květen 2011 (první sobota)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za poděkování a Boží požehnání)
14:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Slavnost svátosti křtu Markétky Hylmarové)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 08. květen 2011 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii a Karla Hákovy a Karla Kuříka)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Poutní slavnost)
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Včera, 30. dubna proběhlo zasedání farní pastor. rady. V návaznosti na první, lednovou schůzi se dohodlo, že jedinou mimoliturgickou aktivitou před prázdninami bude organizování noci kostelů ve Studenci. Informace o průběhu a přípravách budou na internetových stránkách farnosti
  • První svaté přijímání bude ve Studenci 5. června
  • Pouť ve Studenci letos oslavíme 19. června