Ohlášky 2. vánočního týdne (2015)

Neděle - 04. leden 2015 (2. neděle po Narození Páně)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA DP ZDISLAVA JOSEFA FALTU OFM CAP)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 05. leden 2015

Mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 06. leden 2015 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA DP LADISLAVA ŠIDÁKA)
Tříkrálové žehnání

Středa - 07. leden 2015 (pam. sv. Rajmunda z Peňafortu)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 08. leden 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 09. leden 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ZEMŘELÉ I ŽIJÍCÍ ČLENY ORLA VE STUDENCI)

Sobota - 10. leden 2015

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
11:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (pohřeb paní Grofové)

Neděle - 11. leden 2015 (Svátek křtu Páně)

Konec doby vánoční
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA ERBANA A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Požehnání tříkrálovým koledníkům