Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 18. leden 2015 (2. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSÍFKA KREJČÍCH)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pondělí - 19. leden 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 20. leden 2015 (pam sv. Fabiána a Šebestiána)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Úterý - 21. leden 2014 (pam sv. Anežky Římské, panny a muč.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 22. leden 2015 (pam. sv. Vincence, jáhna a muč.)

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZEMŘELÉ ČLENY RODINY VACKOVY A LUKESLOVY)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 23. leden 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 24. leden 2015 (pam sv. Františka Sáleského, biskupa a uč. círk.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 25. leden 2015 (3. neděle v mezidobí)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek