Ohlášky 2. postního týdne (2015)

Neděle - 01. březen 2015 (2. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

Pondělí - 02. březen 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 03. březen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU CHRTKOVU)

Středa - 04. březen 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 05. březen 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 06. březen 2015 (první pátek)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MIROSLAVA MÜHLA A MANŽELKU)
20:00 - mše svatá v kostele ve Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Sobota - 07. březen 2015 (první sobota)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 08. březen 2015 (3. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Sbírky Svatopetrský haléř vynesly ve Studenci 7210,- Kč, v Roztokách 750,- Kč, a v Zálesní Lhotě 520,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať
  • Ve středu 4. března se na faře ve Studenci koná misijní klubko. Od 17. 00 hodin
  • Krádeže okapů a mědi na kostele Studenec