Ohlášky 2. adventního týdne (2016)

Neděle - 04. prosinec 2016 (2. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA KRÁLOVÉHRADECKOU DIECÉZI)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 05. prosinec 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 06. prosinec 2016 (svátek sv. Mikuláše, biskupa)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MANŽELE HÁKOVY, ZETĚ JOSEFA A KARLA)

Středa - 07. prosinec 2016 (svátek sv. Ambrože, biskupa)

NA ÚMYSLA MODLITEB ZA NEJMENŠÍ
07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (PROTI INTERUPVI A ANTIKONCEPCI)
16:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 08. prosinec 2016 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA UZDRAVENÍ)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 09. prosinec 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA UZDRAVENÍ)

Sobota - 10. prosinec 2016

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI STUDENEC
09:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 11. prosinec 2016 (3. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODIČE DROZDOVY A DĚTI)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Naše farnost má na 10. 12. příslib farní adventní duchovní obnovy pod vedením P. Jana Paseky z HK
  • Farnost Zálesní Lhota dostává nové věžní hodiny na kostel. Příští neděli po mši budou posvěceny
  • Příští neděli budou po mši prodávány misijní pohledy