Ohlášky 2. adventního týdne (2015)

Neděle - 06. prosinec 2015 (2. neděle adventní, sv. Mikuláše, biskupa)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU EXNEROVU A HAVRDOVU)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 07. prosinec 2015

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 08. prosinec 2015 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODIČE SLAVÍKOVY A OBA RODY)

Středa - 09. prosinec 2015

ranní mše sv. v kostele ve Studenci nebude
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. prosinec 2015

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 11. prosinec 2015

16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MLÁDEŽ NAŠÍ FARNOSTI)

Sobota - 12. prosinec 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 13. prosinec 2015 (3. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (KŘTINY VE STUDENCI - HYLMAROVI)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Dnešní a příští neděli budou děti prodávat po mši svaté misijní pohledy
  • V pátek po mši svaté se na faře od 19. 00 hod. Koná biblická hodina