Ohlášky 2. adventního týdne (2014)

Neděle - 07. prosinec 2014 (2. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA STRÁNSKÉHO, MANŽELKU ACELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 08. prosinec 2014 (SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ PANNY MARIE)

MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ

Úterý - 09. prosinec 2014

18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci

Středa - 10. prosinec 2014

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FARNOST)
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek - 11. prosinec 2014

07:30-07:50 - výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 12. prosinec 2014

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 13. prosinec 2014 (pam. sv. Lucie, panny a muč.)

RANNÍ MŠE SV. VE STUDENCI NENÍ
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 14. prosinec 2014 (3. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MARII DROZDOVOU, MANŽELA A DĚTI)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Koncert v kostele ve Studenci v neděli 14. prosince od 17. 00 hodin, plakátek na vývěsce
  • Adventní promítání na faře Studenec Pátek 12.12. od 19.00 a Sobota 13. 12. t.r. od 9. 00 ráno