Ohlášky 17. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 30. červenec 2017 (17. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA DAR VÍRY PRO CELOU RODINU)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - bohoslužba v Čisté
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 31. červenec 2017 (sv. Ignáce z Loyoly)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 01. srpen 2017 (pam. sv. Alfonsa z Liguory)

18:00 - mše sv. ve Studenci

Středa - 02. srpen 2017

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 03. srpen 2017

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 04. srpen 2017 (pam. sv. Jana Maria Vianneye, kněze)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
 

Sobota - 05. srpen 2017 (pam. Posvěcení Římské baziliky Panny Marie)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 06. srpen 2017 (svátek proměnění Páně)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Poděkování za úklid za varhanami k termínu nástupu oprav varhan
  • Oznamujeme láskám Vaším, že p. Filip Kuřík a sl. Barbora Marková si dne 12. srpna t.r. hodlají udělit v kostele sv. Jana Nepomuckého v Zálesní Lhotě svátost manželskou. Zákonné překážky hlaste duchovní správě