Ohlášky 13. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 26. červen 2016 (13. neděle během roku)

Poutní slavnost Studenec
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA RODIČE TAUCHMANOVY A OBA RODY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 27. červen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 28. červen 2016 (pam. sv. Ireneje)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 29. červen 2016 (SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, apoštolů)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PETRA JANDU A SYNY PAVLA A JIRKU)
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 30. červen 2016 (pam. sv. prvomučedníků Římských)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA DP SLUKU, HÁDKA A HAVLASE)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 01. červenec 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 02. červenec 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 03. červenec 2016 (14. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

PARTORAČNÍ PLÁN: POUŤ V ČISTÉ U HOREK 10. 7. 2016 OD 11 HOD.

Příležitostná oznámení

  • Oznamujeme láskám Vašim, že ing. Jakub Tauchman ze Studence a sl. Pavlína Bourová si hodlají udělit 23. 7. v kostele ve Studenci svátost manželskou
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Filip Kužel ze Staré Paky a sl. Ing. Anna Háková si hodlají udělit 6. 8. v kostele ve Studenci svátost manželskou
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Oldřich Válek z Jilemnice a sl. Kateřina Tauchmanová si hodlají udělit 13. 8. v kostele ve Studenci svátost manželskou
  • Snoubenci letošního léta se žádají o včasné zajištění potřebných dokladů a náležitostí
  • Zájemci o Kraków 2016, kteří ještě váhají, se žádají aby se přihlásili na webu: krakow2016.signaly.cz, nejpozději do konce června