Ohlášky 12. týdne v mezidobí (2015)

Neděle - 21. červen 2015 (12. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)

Pondělí - 22. červen 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 23. červen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NÁ PODĚKOVÁNÍ)

Středa - 24. červen 2015 (SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 25. červen 2015

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANTONÍNA KUŘÍKA)
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 26. červen 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA GITU EXNEROVU A ANTONÍNA KUŘÍKA)

Sobota - 27. červen 2015

08:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 28. červen 2015 (13. neděle během roku)

POUTNÍ SLAVNOST STUDENEC
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PETRA, PAVLA A JIŘÍHO JANDU)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Poděkování za účast a organizaci Misijní cukrárny minulou neděli, která vynesla 3800,- kč
  • Oznamujeme láskám vašim, že Tom Vancl a Marie Štorchová si hodlají udělit svátost manželskou v kostele ve Studenci dne 4. 7. t.r.
  • O poutní slavnosti Studenec bude prázdninové žehnání dopravních prostředků