Ohlášky 1. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 10. leden 2016 (SVÁTEK KŘTU PÁNĚ)

KONEC VÁNOČNÍ DOBY
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA ERBANA A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 11. leden 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 12. leden 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU SEIBRTOVU)

Středa - 13. leden 2016 (pam. sv. Hilaria, biskupa a uč. Církve)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA + MARII MATYSOVOU)
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 14. leden 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU PETŘÍKOVU)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 15. leden 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 16. leden 2016

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 17. leden 2016 (2. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (NAPODĚKOVÁNÍ ZA VŠECHNA DOBRODINÍ A PROSBA O D.B.P.)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pastorační plán

  • oslava svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ 2. února, při večerní mši svaté

Příležitostná oznámení

  • V pátek 15. 1. na faře od 19 hod. je setkání biřmovanců – příprava
  • Informace o tříkrálové sbírce, žehnání koledníkům na konci mše sv.
  • Informace o zřízení sbírky na opravu varhan ve Studenci