Ohlášky 1. neděle vánoční (2015)

Neděle - 27. prosinec 2015 (SVÁTEK SVATÉ RODINY)

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU A JOSEFA JAKOUBKOVÝCH A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 28. prosinec 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 29. prosinec 2015 (pam. sv. Thomase Becketa,b a m.)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 30. prosinec 2015

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Čtvrtek - 31. prosinec 2015 (pam. sv. Silvestra I.,pp.,)

15:00 - mše sv. v Roztokách
17:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
24:00 - půlnoční V kostele v Zálesní Lhotě

Pátek - 01. leden 2016 (SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v v Zálesní Lhotě

Sobota - 02. leden 2016 (Pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, b. A u.c.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci

Neděle - 03. leden 2016 (II. Neděle po Narození Páně)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU A JOSEFA JAKOUBKOVÝCH A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Na misie bylo prodejem pohledů před Vánocemi vybráno dětmi celkem 6100,- Kč