Ohlášky 1. adventního týdne (2015)

Neděle - 29. listopad 2015 (1. neděle adventní)

TRADIČNÍ ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ JE SAMOZŘEJMOSTÍ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVA TOMÁŠE, MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 23. listopad 2015 (sv. Ondřeje, apoštola)

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 01. prosinec 2015 (pam. sv. Edmunda Kapiána)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KARLA KUŘÍKA A JOSEFA PLECHÁČE)

Středa - 02. prosinec 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 03. prosinec 2015 (pam sv. Františka Xaverského, kněze)

07:30-07:50 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA DUŠE V OČISTCI)
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Pátek - 04. prosinec 2015 (první pátek, pam. sv. Barbory, panny a muč.)

13:00 - pohřeb v kostele v Zálesní Lhotě (p. Šorm Josef)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ŽIVÉ I ZESNULÉ HASIČE SBORU STUDENEC)
20:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 05. prosinec 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 06. prosinec 2015 (2. neděle adventní, sv. Mikuláše, biskupa)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU EXNEROVU A HAVRDOVU)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pastorační plán

  • Úterý 8. prosince – SLAVNOST NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ P. M.,: 18.00 h.- mše sv. Studenec
  • Vánoční bohoslužby se plánují v naprosto obvyklém pořadí, včetně zpívání chrámového sboru, které BYLO PŘISLÍBENO

Příležitostná oznámení

  • Zakoupením CD vánočních koled přispějete na Domov seniorů v Chrastavě. Info Filip kužel a Anička Háková
  • Misijní klubko dětí tuto středu v 17 – 19 h., tentokrát v Orlovně