Z dění ve farnosti

Složení farní rady

Vážení farníci,

 

po ukončených volbách do farní rady má farná rada naší farnosti ve všech svých částech tedy v pastorační, ekonomické a stavebně - technické, složení těchto členů: 

pastorační:

HÁK Josef ml.,

JIRAN Tomáš,

HORÁČKOVÁ Anna, zvolená + též katechetka

CHRTEK Michal,

VANCL Jan,

MÜHLOVÁ Marie Mudr.,

HORÁČEK František, jáhen

Mgr. JIRAN Josef, jáhen

pan farář - předseda

Hedvika Jiranová - farní charita

p. Adolfová ml. - Z.Lhota

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 73
  • celkem hlasů: 219

 

Výsledky 1. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 43
  • chybějících hlasů na lístkách: 67
  • celkem hlasů: 363

 

Volby do Pastorační farní rady Studenec 2009

Složení pastorační farní rady

  • farář a jáhni – 3
  • volení farníky – 3
  • jmenovaní farářem – 2
  • zástupci Charity, Roztok, Zálesní Lhoty, Čisté (budou-li mít zájem) – nejvýš 4

Celkem bude mít tedy pastorační rada 8–12 členů, její funkční období bude čtyřleté (2009–2013).

Syndikovat obsah