Z dění ve farnosti

Tříkrálová sbírka 2012 ve Studenci

Skupinky našich koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli 8. ledna 2012. V okolních obcích budou chodit ve dnech 4. – 14. ledna. Přinášíme informace o plánovaném využití vybraných prostředků a o zabezpečení věrohodnosti sbírky.

 Již několik let zvoní koledníci tříkrálové sbírky u vašich dveří a přicházejí v první řadě přát radost, pokoj a požehnání do nového roku. Všechny lidi dobré vůle navíc zvou k účasti na pomoci potřebným.

Vánoční pořad bohoslužeb (2011)

Neděle - 18. prosinec 2011 (4. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (křtiny Tauchmanovi)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
17:30 - adventní zpívání v kostele ve Studenci (před vystavenou Nejsvětější Svátostí)

Sobota - 24. prosinec 2011 (ŠTĚDRÝ DEN)

Sbírka na misie 2011

Výsledky sbírky na misie konané o misijní neděli ve farnostech:

Studenec  ...... 11.850,-

Roztoky ...... 1.700,-

Zálesní Lhota ...... 800,-

Syndikovat obsah