Noc kostelů (zápis pastorační farní rady)

Pastorační rada

II. Schůze pastorační farní rady konané 30. dubna 2011 – program

Téměř výlučně se zasedání týkalo jediného tématu – přípravy noci kostelů. Zdá se že Noc kostelů by měla být jedinou mimoliturgickou aktivitou v naší farnosti, která se uskuteční před prázdninami, do další doby bude zřejmě svoláno III. zasedání farní pastorační rady.

Noc kostelů
návrh čerpající z poznámek pana faráře, mohou být i další:
časový harmonogram: cca od 21.00 – přibližně asi +- do 22.00 / 22.30

Měla by obsahovat:

 • přivítání hostí
 • úvodní slovo
 • hudební vložky:
  • varhanní
  • dechové (flétny / horny)
  • rytmické
 • pozn.: bylo doporučeno setkání zahájit krátkou nahrávkou gregor. Chorálu
 • prohlídka varhan s výkladem
 • prohlídka věže

Zajistit:

 • propagace, prezentace
 • kontaktní osoby: pan farář, Tom Jiran, Pepa Hák, bratři jáhni, Michal Chrtek, Jenda Vancl a Péťa Hák
 • úklid věže
 • kapacita schodiště, osvětlení
 • sakristie: monstrance, kalich nebo roucha k bohoslužbě
 • pozvat soubor lesních rohů, pokud to bude časově možné