Osvětlení presbytáře - Výsledky ankety

74 hlasů pro nové osvětlení

5 hlasů pro starý způsob osvětlení