Dopis ekonomické rady farníkům

Vážení farníci,

po několikaměsíčních intenzivních přípravách rekonstrukce studenecké fary máme shromážděny téměř všechny podklady. Rádi bychom Vás proto o tomto projektu informovali a požádali o Vaši pomoc.

Jak sami víte, tak současný stav fary je neutěšený. Budova s vlhkým zdivem, rozpadajícími se okny, poškozenou střechou a „středověkým“ topením je k bydlení opravdu jen pro otrlé. Proto jsme se rozhodli faru zmodernizovat, aby odpovídala podmínkám 21. století.

Kompletní rekonstrukci fary bychom rozdělili do dvou etap. V té první by došlo k opravě střechy s výměnou střešní krytiny, výměně oken a dveří, vybudování bezbariérového vstupu, zateplení pláště budovy, odizolování domu, vybudování otopné soustavy s tepelným čerpadlem a k přípravě půdní vestavby. V druhé fázi rekonstrukce bude dokončena půdní vestavba (bude se jednat o víceúčelový prostor s vlastní kuchyňskou linkou a sociálním zařízením) a v prvním patře vzniknou dva samostatné byty (jeden pro duchovního správce a druhý pro potřeby farnosti) a kancelář.

Prioritou celé přestavby je, aby fara zůstala i nadále přístupná široké veřejnosti. Počítá se s využitím prostor pro akce pro děti a mládež, různá duchovní společenství, zkoušky pěveckého sboru… Půdní vestavba bude sloužit (nejen) jako zázemí pro skauty.

Hrubý rozpočet na celou akci je cca 5 000 000 Kč, které se snažíme zajistit vícezdrojovým financováním. Z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) máme schválenou dotaci ve výši cca 2 400 000 Kč a od obce Studenec máme přislíbený příspěvek 750 000 Kč. Na účtu na opravy, na kterém již cca dva roky střádáme peníze na tuto akci, máme aktuálně 380 000 Kč. Z Fondu solidarity Biskupství Královéhradeckého na rok 2020 se nám podařilo získat 200 000 Kč, kterými v letošním roce zafinancujeme vybudování septiku s biofiltrem a pořízení dokumentace spojené s žádostí o dotaci na OPŽP. Novým septikem vyřešíme dlouhotrvající problém, kterým byla závislost fary na již nefunkční čističce u studeneckého Zámku. V současné době nevíme, zda a jak velké příspěvky získáme z Fondu solidarity Biskupství Královéhradeckého, o které budeme žádat v roce 2021 a 2022, proto s nimi nyní nepočítáme.

Zbývá nám tedy dofinancovat cca 1 500 000 Kč. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce bude nějakou dobu probíhat (odhadujeme cca 5 měsíců) a zatím není jasné, kdy začne (termín dokončení je podle pravidel OPŽP do konce roku 2022), máme teď téměř 2 roky na zajištění dofinancování.

Tímto bychom Vás chtěli poprosit o finanční příspěvek na výše popsanou akci. Přispět můžete na farní účet na opravy číslo 3286820349/0800, do průhledné kasičky v kostele nebo přímo duchovnímu správci. Průběžný stav účtu na opravy bude zveřejňován na nástěnce ve studeneckém kostele. Potvrzení o daru Vám pan farář rád vystaví.

Věříme, že společně s Vámi se nám podaří vše zdárně dotáhnout do konce a budova fary bude příjemným místem, kde se budeme všichni rádi setkávat a zároveň bude i důstojným bydlením pro duchovního správce.

Děkujeme Vám nejen za finanční příspěvky, ale i za modlitbu za zdárný průběh rekonstrukce fary.

 

Vaše Ekonomická rada farnosti

Ve Studenci dne 16. listopadu 2020