Vánoce 2008 - přání

Bratři a sestry,

o vánočních svátcích liturgicky, t.j. v církevním shromáždění prožíváme blízkost Boha, který svou láskou touží být nablízku člověku. Jeho zrození v lidském těle a ze souhlasu Čisté Panny je zároveň Jeho zrozením v životech lidí, Jeho přiblížením se člověku. Proto si uvědomujeme, že Bůh je věrný, a splnil to, co slíbil. Jaký rozdíl oproti člověku! Bez Boha a Jeho pomoci, které říkáme milost, člověk není schopen splnit to, co slíbil.

Když se tedy Bůh přiblížil člověku, ať se tedy lidé nevzdalují Bohu, nejsou nevěrní, ale nechť si načerpají tolik Boží milosti, aby vytrvali za každých životních okolností v Jeho blízkosti.Přesvědčili jsme se, že naše země a náš národ nejsou schopny vytrvat v dobrém nasměrování, není li na prvním místě v životě lidí důhod morálky = láska k Pánu. Bůh je věrný! Proto máme jeho narozením důkaz, že se nemusíme strachovat o odpuštění a Pokoj z Jeho strany. Udělejme tedy i my ze své strany, co je v našich silách. Máme na to všchny dispozice, potřebné nástroje. Modlitbu života - posvátný růženec, a modlitbu radosti a naděje - Anděl Páně. Největší nástroj a nejdokonalejší je pak vždy Eucharistie, mše svatá v kostele. Nevystačme si jen povinností v neděli, ale s horlivou láskou choďme i všední den. Vánoční zklidnění a ztišení, ale i obdarování ať najde každý z nás u betléma v kostele! O vánocích, i celý rok , máme pak posvátný čas  ke zlepšení mnoha vztahů, i věcí! Nadějné a Betlémské PAX ET BONUM - Pokoj a dobro, Vám ze srdce přejí

P. M. Paclík, a bratři jáhni Josef a František.