Prosba za farnost

Panno Maria, naše Nebeská Matko a Královno. V tomto roce Tě prosíme a pod Tvoji ochranu svěřujeme naši farnost.
Byla jsi s apoštoly když očekávali příchod Ducha svatého. Toužíme a prosíme, abychom se stali hlasateli Božího Slova v našich rodinách. Dej nám dar pokory, abychom mohli našim dětem i dalším generacím vyprosit, stát se živými chrámy Boha.
Prosíme pokorně o odvahu, sílu, a pravdivost mysli, aby naše ústa otvírala dveře lidských srdcí a aby se rozhořela v úžasu nad dary našeho Pána a Stvořitele.
Prosíme, Panno Neposkvrněná, znič nad prostorem naší obce a farnosti zlobu a úklady ďábla, ochraň nás a vypros nám lásku a mír. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Amen.