Duchovní slovo

Nedělní zamyšlení - 1. neděle adventní

Nevím, jak přesně to funguje u sportů kolektivních, ale v těch individuálních, např. v atletice, ladíte formu na jeden vrchol sezóny, abyste tam na mistrovství republiky nebo - když jste opravdu dobří - třeba na olympiádě podali ten nejlepší výkon.

Nedělní zamyšlení - Slavnost Ježíše Krista Krále A

Dnešní evangelní text bývá řazen mezi podobenství, i když jste si jistě všimli, že je trochu jiného střihu než například vyprávění o třech služebnících a jejich hřivnách, které se četlo o minulou neděli.

Nedělní zamyšlení - 33.neděle v mezidobí A

I když se to třeba na první pohled nezdá, jedním z důležitých témat Ježíšova dnešního podobenství je důvěra. Důvěra, že Bůh to s námi myslí dobře a když se svěříme do jeho rukou, nedopadneme špatně.

Tragédie třetího služebníka spočívala právě v tom, že svého dobrého a velkorysého pána považoval za tvrdého a necitelného, ačkoli to byl holý nesmysl.

Nedělní zamyšlení - 32.neděle v mezidobí A

K dnešnímu podobenství je třeba hned na úvod poznamenat, o čem není: o bdělosti, jakožto o výkonu – všech deset panen usne jako špalek. Naproti tomu jsme zde opět svědky příběhu o pozvání, které stačí přijmout.

Zamyšlení k neděli Vzkříšení

Sv.Terezie z Lisieux tvrdila: "Pro mne si nepřijde smrt, ale Bůh."

Zamyšlení na Bílou sobotu

Stvoření světa, Ježíšovo narození i jeho vítězství nad smrtí obestírá ticho. Bůh jedná a tvoří v tichu. Je to ovšem ticho, které hovoří... Co v něm zaslechneme dnes? Co nového Bůh tvoří v našem životě?

Zamyšlení na Velký pátek

Před 130lety ztvárnil malíř James Tissot motiv ukřižování z perspektivy Krista. Co by Ježíš spatřil ze svého kříže dnes? A co by viděl, kdyby pohlédl na mě?

Zamyšlení k Zelenému čtvrtku

Hostina je výrazem přátelství... Ježíš stoluje se svými učedníky, tedy přáteli… Ovšem svým přátelům - a dnes nám - neservíruje "něco" (i kdyby to byly vybrané lahůdky), ale ve svém daru je přítomen on sám... eucharistie je Ježíš, Láska, Život...

Prosby v liturgii

3. neděle v mezidobí

V evangeliu nás vybízí sv. Jan Křtitel touto výzvou: „naplnil se čas a přiblížilo se Boží království.“ Proto se obraťme, věřme Božímu Slovu a volejme:

Prosíme Tě pane:

Prosba za farnost

Panno Maria, naše Nebeská Matko a Královno. V tomto roce Tě prosíme a pod Tvoji ochranu svěřujeme naši farnost.
Byla jsi s apoštoly když očekávali příchod Ducha svatého. Toužíme a prosíme, abychom se stali hlasateli Božího Slova v našich rodinách. Dej nám dar pokory, abychom mohli našim dětem i dalším generacím vyprosit, stát se živými chrámy Boha.
Prosíme pokorně o odvahu, sílu, a pravdivost mysli, aby naše ústa otvírala dveře lidských srdcí a aby se rozhořela v úžasu nad dary našeho Pána a Stvořitele.
Prosíme, Panno Neposkvrněná, znič nad prostorem naší obce a farnosti zlobu a úklady ďábla, ochraň nás a vypros nám lásku a mír. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...
Amen.

Syndikovat obsah