Zápis ze 12. zasedání farní pastorační rady ze dne 5. 5. 2024

Od jakoubek

Přítomni:     P. Jiří Jakoubek, Jiří Tauchman, Anna Hylmarová, Josef Hák, Petr Hák, Jiří Kuřík, Ludmila Pekárková, Markéta Urbanová, Veronika Vanclová

Nepřítomni: jáhen František Horáček

Host:  Jitka Kuříková

 • Noc kostelů v pátek 7. 6. (Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova)
  • letos jen Studenec a Zálesní Lhota
  • košík na „prosby a díky“, a svíčku
  • dětská (slavnostní) mše od 18h s doprovodem dětské scholy
 • Fungování farní cukrárny, využití financí, hledání pomocníků, plány do budoucna (Jitka Kuříková)
 • 1. sv. přijímání v neděli 9. 6., pravděpodobně se spojí s Farním dnem
  • týden před tím kavárna bude (2. 6.)
 • Farní den v neděli 16. 6. → přesun na 9. 6. (o týden dřív)
  • 10h mše
  •  oběd, tradiční body programu, zváží se účast TV NOE s besedou
 • Různé
  • vysavač v kostele – vyzkouší se několik modelů od farníků a případně se „vítěz“ koupí
  • skauti si zařizují botník
  • stránky farnosti – fotogalerie, kalendář rezervací, lepší úvodní foto, prezentace ohlášek
  • farní zpravodaj – uzávěrka (23. 6.)
  • pojede se na Diecézní setkání dětí (18. 5.)
  • od podzimu uděláme některé dětské mše v neděli
  • vyřeší se praní a revize ministrantského oblečení
  • farní pouť 21. 9.(?), hledá se místo
 • Příští farní rada bude ve čtvrtek 20. 6. v 18h na faře.


Předseda: P. Jiří Jakoubek                                        Dne 5. 5. 2024 zapsal Josef Hák