Ohlášky a pořad bohoslužeb 29.4.-5.5.

Od jakoubek

Pondělí 29. dubna – svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

18:00 – Studenec

Úterý 30. dubna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Jiřího Jandu a jeho rodinu

Středa 1. května

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 2. května – památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – na poděkování za dárce krve a kostní dřeně a prosba za uzdravení všech, kteří je přijímají

Pátek 3. května – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

18:00 – Studenec – za Marii Mejsnarovou a manžela

Sobota 4. května

8:00 – Studenec

18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platností

Neděle 5. května – 6. neděle velikonoční

8:00 – Studenec – za Miloslava Bartoně, rodiče a celou rodinu

9:30 – Roztoky u Jilemnice – poutní mše svatá

11:00 – Zálesní Lhota                                                                   

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • Minulou neděli se při sbírce na kněžský seminář a formaci bohoslovců vybralo ve Studenci 4.410 Kč, v Roztokách 1.670Kč, v Zálesní Lhotě 570Kč. Děkujeme!
  • Příští neděli proběhne sbírka na podporu pronásledovaných křesťanů.
  • Příští neděli po ranní mši jste zváni do farní kavárny!
  • Zasedání farní pastorační rady se uskuteční v neděli 5.května od 17h na faře.
  • Pouť k Roubence se uskuteční ve středu 8.května, v 11h začneme mší svatou.
  • Úmysly pro úterní adoraci:
    • za obrácení srdcí lidí, kteří jsou původci zla
    • za letošní maturanty