Zápis z 9. zasedání farní rady dne 31.srpna

Od jakoubek

Přítomni:    P. Jiří Jakoubek, Veronika Vanclová, Jiří Tauchman, Jiří Kuřík, Anna Hylmarová, Petr Hák, Josef Hák, Markéta Urbanová, Kateřina Kuříková

Omluveni: jáhen František Horáček

Hosté:         Ludmila Vacková, Jan Medlík (zástupce ERF)

Program:

 • Farní pouť na Sázavu – sobota 14. října:
  • autobus zajištěn (čas odjezdu bude upřesněn), oběd (pravděpodobně v restauraci Za Vodou) bude předobjednán
  • P. Jakoubek zkusí domluvit mši sv. (v kostele sv. Prokopa na Sázavě) od 10 hod. a společné zakončení pouti na 16:30 hod. (také v kostele?)
  • po mši sv. je plánovaná prohlídka (příspěvek 100,-Kč za poutníka hradí farnost), oběd a pro zájemce procházka po zajímavostech v okolí (je možné navštívit i výstavu skla)
  • přihlašování na seznam v kostele nejpozději do konce září!
 • Farní pastorační plán:
  • viz příloha
  • službu ve farní kavárně na konkrétní neděli osloví vždy předem koordinátor
  • příležitostně nabídka společné modlitby chval v kostele (datumy budou upřesněny)
 • Různé:
  • odsouhlasen termín společného udílení svátosti nemocných (17.9.)
  • domluvena koordinace hudebních doprovodů při pátečních bohoslužbách (děti+mládež)
  • Památka zemřelých 2.11. – bohoslužby budou v 8 hod. i v 18 hod.
  • zástup P. Jakoubka knězem z Poličky během srpna proběhl bez problémů, hodnoceno kladně
  • nabídka pro seniory ve farnosti: Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové proběhne 29.9.
  • nutnost zopakovat správné liturgické postoje při mši (časté chyby, neznalost farníků) – od adventu bude P. Jakoubek vysvětlovat při bohoslužbách
  • potřeba generálního úklidu kostela a některých drobných dílčích oprav v kostele – úklid proběhne v květnu/červnu příštího roku
  • umístění stojanů na kola u fary bude řešit ERF
  • nutnost dokončit úpravy pozemku vedle fary – nutné konzultovat s odborníkem; pro tento úkol se vytvoří skupina farníků, která zajistí realizaci
  • zpráva z ERF: ERF bude pravidelně informovat farníky o zbývající výši dluhu po opravě fary; jakékoli podněty ekonomického či technického rázu dál dávat zástupcům ERF
  • připravuje se aktuální vydání farního zpravodaje – příspěvky mohou farníci zasílat do 16.9.
  • návrh na obnovení setkávání menších dětí (zejména děvčat) ve farnosti – nedořešeno
  • Kateřina Kuříková z důvodu náročných pracovních povinností rezignuje na členství v PRF

Datum příštího setkání: neděle 19.11.2023 v 17h.