Vánoční pořad bohuslužeb (2017)

Neděle - 24. prosinec 2017 (4. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

24. prosince 2017, Štědrý den
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
16:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
22:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
24:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (PŮLNOČNÍ MŠE)

Pondělí - 25. prosinec 2017 (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Úterý - 26. prosinec 2017 (Svátek sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
10:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 31. prosinec 2017 (SVÁTEK SV. RODINY, JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek

31. prosince 2017, pam. sv. Silvestra I. papeže
15:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
17:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
24:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (PŮLNOČNÍ MŠE, TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 01. leden 2018 (SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek