Ohlášky 11. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 12. červen 2016 (11. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách (První svaté přijímání Roztoky)
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 13. červen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 14. červen 2016 (pam. sv. Anastáze)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MILOSLAVA MIKUŠE A CELÝ ROD)

Středa - 15. červen 2016 (pam. sv. Víta)

Ranní mše sv. v kostele ve Studenci dnes není!
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 16. červen 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 17. červen 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU A JAROSLAVA TAUCHMANOVY)
 

Sobota - 18. červen 2016 (pam. Sv. Barnabáše)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
Setkání ministrantů ve Studenci v 9 h.
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 19. červen 2016 (12. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
 

Příležitostná oznámení

  • Setkání biřmovanců Studenec, pátek, večer v 19 hod. po mši svaté
  • Setkání ministrantů Studenec, sobota, od 9. 00 hod. po mši svaté
  • Oznamujeme láskám Vašim, že p. Josef Buryánek z Martinic a p. Cecilie Bušáková z Roztok si hodlají udělit 25. 6. v kostele v Roztokách svátost manželskou
  • Ranní mše sv. ve Středu ve Studenci nebude