Ohlášky a pořad bohoslužeb 3.-9.1.2022

Pořad bohoslužeb 3.1.–9.1. 2022:

Úterý 4. ledna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Norberta Nejedlého

Středa 5. ledna

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 6. ledna – Slavnost Zjevení Páně

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace)

Pátek 7. ledna

18:00 – Studenec

Sobota 8. ledna

8:00 – Studenec

Neděle 9. ledna – Svátek Křtu Páně

8:00 – Studenec

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Čistá u Horek

⁕⁕⁕

  • Minulou neděli se při sbírce ve Studenci vybralo 4.805Kč a v kasičce na opravy se za měsíc prosinec shromáždilo 12.200Kč. Děkujeme!

  • Tříkrálová sbírka letos proběhne od 1. do 16.ledna. Do sbírky se můžete zapojit on‑line – poslat na účet s VS Studence, který je uveden ve Zpravodaji, nebo přispěním do kasičky v kostele ve Studenci a Roztokách ve dnech 2. 1. – 16. 1. a v Martinicích na Obecním úřadě od 3.1 do 14.1. Věřím, že každý dar i každá modlitba za zdar společného dobrého díla přinese požehnání všem dárcům i jejich domovům. Šťastný nový rok 2022 prožitý ve zdraví přeje za Farní charitu Studenec Heda Jiranová.

  • Úmysly pro úterní adoraci

    • abys všechny lidi v naší farnosti osvobodil od strachu – ze smrti; z nemoci; o děti a příbuzné; ze zkoušek a školy; z učitelů; z vlády, vyhlášek a nařízení; z ostatních lidí; z toho, že nejsme dost dobří; že jsme někoho zklamali

    • abychom vše odevzdali do tvé náruče a svobodně tě slavili s opravdovou radostí Ducha