Ohlášky 4. postního týdne (2012)

Neděle - 18. březen 2012 (4. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Vlastu Tauchmanovou a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 19. březen 2012 (SVÁTEK SV. JOSEFA)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Úterý - 20. březen 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Jakoubka, rodiče a celý rod)

Středa - 21. březen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Za DP Jana Mokrého)
16:30 - mše sv. v Roztokách
Výstav NSO v kostele ve Studenci odpadá

Čtvrtek - 22. březen 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Růženu Karáskovou)
14:00 - pohřební mše sv. v Čisté u Horek (Jaroslava Ulrychová)

Pátek - 23. březen 2012

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Zdenu lánskou, manžela a syna)

Sobota - 24. březen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 25. březen 2012 (5. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (let života)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • otec biskup Jan ohlásil nový termín své vizitace naší farnosti na 18. 4. t.r.
  • v pondělí od 17.30 ve Studenci zpovídá a násl. mši sv. slouží P. Ivo Kvapil z Jablonečku