Ohlášky 4. adventního týdne (2016)

Neděle - 18. prosinec 2016 (4. neděle adventní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MILOSLAVA BARTONĚ A RODIČE)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 19. prosinec 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 20. prosinec 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RŮŽENU VANCLOVOU, MANŽELA A SYNA PETRA)

Středa - 21. prosinec 2016

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
16:30 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 22. prosinec 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA OSVOBOZENÍ OD ZLÉHO)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 23. prosinec 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU KARÁSKOVOU, MANŽELA A CELÝ ROD)

Sobota - 24. prosinec 2016 (Štědrý den)

16: 00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
16: 00 – bohoslužba v Čisté u Horek
22: 00 – mše sv. v kostele v Roztokách
24: 00 – půlnoční mše ve Studenci

Neděle - 25. prosinec 2016 (SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KARLA HÁKA)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • V neděli proběhne po mši sv. pod vedením kostelníků adventní stavba betléma a zdobení vánočních stromků v kostele
  • Je třeba domluvit rozdělování Betlémského světla na vánoce