Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2017)

Neděle - 29. říjen 2017 (30. neděle b. r.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA BOHUMILA KOUDELKU. MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS (KRISTA KRÁLE))

Pondělí - 30. říjen 2017

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 31. říjen 2017

18:00 - mše sv. ve Studenci

Středa - 01. listopad 2017 (SLAVNOST VŠECH SVATÝCH)

07:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
16:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 02. listopad 2017 (Pam. všech věrných zemřelých)

07:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (PO MŠI SV. POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ)

Pátek - 03. listopad 2017 (Pam. sv. Martina de Porres) PRVNÍ PÁTEK

14:00 - pohřeb v kostele ve Studenci (JOSEF PAVLŮ)
16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU A FRANTIŠKA HÁKOVY)
20:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 04. listopad 2017 (pam. sv. Karla Boromejského, biskupa)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 05. listopad 2017 (31. neděle b. r.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA BOHUMILA KOUDELKU. MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Výsledek sbírky na misie z min. týdne: Studenec 4740,-
  • Vyzvedněte si objednané kalendáře a označte na seznamu v sakristii odebrání objednaného počtu
  • Od 1. do 8. listopadu je možné získání plnomocných odpustků pro duše v očistci za obvyklých podmínek: svátost pokání, sv. Přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce
  • Přímá podmínka pak v každý z uvedených dnů: návštěva kostela a hřbitova s modlitbou Páně a Vyznání víry,- za zemřelé, v ostatních dnech lze získat takto odpustky částečné