Ohlášky 23. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 04. září 2016 (23. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MARII HENDRYCHOVOU, MANŽELA A CELÝ ROD)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pondělí - 05. září 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 06. září 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA JAKOUBKA, ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY OBOU RODŮ)

Středa - 07. září 2016 (pam. sv. Melichara Grodeckého)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 08. září 2016 (Svátek Narození Panny Marie)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 09. září 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA JEBAVÉHO, RODIČE A VNUKA)

Sobota - 10. září 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - adorace v kostele v Čisté
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 11. září 2016 (24. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA A LUDMILU SVRČKOVY)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Avízo nabídky stolních kalendářů 2017 v kostelích
  • žehnání do nového šk. Roku dnes
  • Misijní klubko dětí ve Studenci se koná ve středu od 17. 00 hod.
  • Ekonomické informace za uplynulý měsíc
  • Setkání biřmovanců tento pátek po mši svaté od 19. 00 hod. na faře ve Studenci