Ohlášky 2. týdne v mezidobí (2017)

Středa - 15. leden 2014 (2. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PEPÍČKA KREJČÍ)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 16. leden 2017

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 17. leden 2017 (pam. sv. Antonína Velikého)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ ZA RODIČE DVOŘÁKOVY A TAUCHMANOVY)

Středa - 18. leden 2017 (Panny Marie)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
16:30 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 19. leden 2017

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY

Pátek - 20. leden 2017 (pam. sv. Fabiána a sv. Šebestiána)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
18:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (NA PODĚKOVÁNÍ S PROSBOU O DALŠÍ BOŽÍ POMOC)

Sobota - 21. leden 2017 (pam. sv. Anežky Římské)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Středa - 22. leden 2014 (3. neděle během roku)

PŘERUŠENÍ PROVOZU V KOSTELE VE STUDENCI = OPRAVY
08:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (ZA VLASTU A JOSEFA TAUCHMANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Zahájení prací na kostele Studenec: 23. 1. t.r.