Z dění ve farnosti

kostel Čistá

 Bohužel ani jedna s obeslaných firem nedodala včas kompletní a potřebné požadované náležitosti k výběrovému řízení. Proto je nutné udělat výběrové řízení znovu.

Bohoslužby v týdnu po 2. neděli velikonoční 2010

 Zdravíme srdečně čtenáře

Studenec, Roztoky u Jilemnice, Zálesní Lhota, Čistá u Horek

Bohoslužby tohoto týdne:

NEDĚLE 11. dubna 2010

8h Studenec; 9. 30h Roztoky; 11h Zálesní Lhota a Čistá u Horek; 17. 30h modlitba Studenec;

PONDĚLÍ 12. dubna 2010,

7, 30h kaple na faře ve Studenci;

ÚTERÝ 13. dubna 2010, pam. sv. Martina I., papeže a mučedníka;

19, 30h Studenec

STŘEDA 14. dubna 2010,

7, 30h Čistá u Horek; 16h Roztoky; 18h Studenec;

Vyjádření smutku a lítosti nad tragédií

 Chceme vyjádřit hlubokou soustrast polskému národu k leteckému neštěstí, při kterém zahynul polský prezident a jeho diplomatický doprovod. Polský prezident byl mimořádně lidský člověk, který se zasloužil o rozvoj česko-polských vztahů. Při bohoslužbě o neděli Božího milosrdenství se za oběti společně pomodlíme 11. dubna 2010. P. Miloslav Paclík

Bohoslužby během Svatého týdne a Velikonoc 2010

Sobota před Květnou nedělí – sobota 27. března 2010

09. 00 – Diecézní setkání mládeže v HK, Střelnice HK

Vyhlášení výběrového řízení pro kostel v Čisté

V příloze je dokument s podrobným popisem výběrového řízení.

katechetické a spirituální úkoly farnosti

Katechetickou prioritou naší farnosti by měla být jednota farního společenství, shromážděného před Pánem a návrat k

hluboké 

modlitbě a náboženskému prohlubení života. Život v povrchnosti, kterou nabízí svět, je pro duši nesnesitelný a je krokem do

"egyptského otroctví" duše. 

Otázkou zcela duchovní je důvod spolupráce a důvěry věřících ke knězi, který ve farnosti působí, která je velkým ukazatelem

duchovního života farnosti a stává se jednou z nejdůležitějších otázek života farnosti. V tomto ohledu i jednota studenecké

Úkoly farní rady

 Úkoly nově zvolené farní rady:

pastorační

vypracovat plán konkrétních, docela podrobných potřeb života farnosti 

a stanovit interní sekce života farnosti. Pozornost Pastorační rady obrátit ke společenskému životu farnosti

v duchu evangelizace, ale i společenského života všech farníků. Organizace života farnosti s pedagogickými a

katechetickými cíli a záměry.

ekonomické

vypracovat plán finančních priorit farností a ekonomické situace podle stanov.

Složení farní rady

Vážení farníci,

 

po ukončených volbách do farní rady má farná rada naší farnosti ve všech svých částech tedy v pastorační, ekonomické a stavebně - technické, složení těchto členů: 

pastorační:

HÁK Josef ml.,

JIRAN Tomáš,

HORÁČKOVÁ Anna, zvolená + též katechetka

CHRTEK Michal,

VANCL Jan,

MÜHLOVÁ Marie Mudr.,

HORÁČEK František, jáhen

Mgr. JIRAN Josef, jáhen

pan farář - předseda

Hedvika Jiranová - farní charita

p. Adolfová ml. - Z.Lhota

Výsledky 2. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 73
  • celkem hlasů: 219

 

Výsledky 1. kola voleb do Pastorační farní rady Studenec

  • odevzdaných lístků: 43
  • chybějících hlasů na lístkách: 67
  • celkem hlasů: 363

 

Syndikovat obsah