Poutní mše svatá u Roubenky

Ve středu 8.května proběhne tradiční pouť k Roubence, tentokrát spojena se mší svatou v 11h. A pokud nebudete pospíchat, můžete následně využít nedaleké ohniště ke společnému opékání buřtů. Těšíme se na vás!

Událost je ukončena.