Ohlášky Slavnosti Seslání Ducha Svatého (2011)

Neděle - 12. červen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 13. červen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 14. červen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodinu Exnerovu a Havrdovu)

Středa - 15. červen 2011

Ohlášky 7. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 05. červen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za děti) (První svaté přijímání dětí)
09:30 - mše sv. v Roztokách
14:30 - mše sv. u kapličky v Martinicích
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 06. červen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 07. červen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)

Středa - 08. červen 2011

Ohlášky 6. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 29. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za otce biskupa)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 30. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 31. květen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování – nedož. 90. narozeniny)

Ohlášky 5. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 22. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zdárný průběh léčby)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (Poutní slavnost)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 23. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 24. květen 2011

Ohlášky 4. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 15. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za frant. Chrtka, za rod Chrtků a Háků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 16. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 17. květen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zemřelé i živé spolužáky 70)

Noc kostelů 2011 - tentokrát i ve Studenci

Pátek 27. května se letos v celé České republice stal dnem, kdy se dveře mnoha malých i velkých chrámů otevřely široké veřejnosti a zvaly ke chvíli odpočinutí a zastavení se. Zapojily se i kostely u našich slovenských a rakouských sousedů.

Smyslem akce je představit něco ze života křesťanských společenství, nabídnout prostor pro setkání a

zároveň něčím přispět společenskému a kulturnímu životu v obci. Navíc má mít tato noc přesah i do zbytku roku, kdy mají věřící zůstávat otevření těm, kdo hledají.

V letošním roce se svou troškou připojila i Římskokatolická farnost Studenec a připravila přibližně hodinový program, který zahrnoval něco mluveného slova, ukázky varhanní, dechové a rytmické hudby a prohlídku méně často přístupných míst kostela. Návštěvníci se tak mohli podívat do věže kostela a do zákristie - takového „zákulisí“ většiny dění při bohoslužbách.

Více informací nejen o tom, jak vše probíhalo jinde po naší zemi, můžete najít na přiložené internetové adrese.
Za pořadatele Tomáš Jiran.

www.nockostelu.cz

Ohlášky 3. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 08. květen 2011 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii a Karla Hákovy a Karla Kuříka)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Poutní slavnost)
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 09. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 10. květen 2011

Noc kostelů (zápis pastorační farní rady)

Pastorační rada

II. Schůze pastorační farní rady konané 30. dubna 2011 – program

Téměř výlučně se zasedání týkalo jediného tématu – přípravy noci kostelů. Zdá se že Noc kostelů by měla být jedinou mimoliturgickou aktivitou v naší farnosti, která se uskuteční před prázdninami, do další doby bude zřejmě svoláno III. zasedání farní pastorační rady.

Noc kostelů
návrh čerpající z poznámek pana faráře, mohou být i další:
časový harmonogram: cca od 21.00 – přibližně asi +- do 22.00 / 22.30

Ohlášky 2. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 01. květen 2011 (SLAVNOST BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Tomáše, manž. a syna)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
14:30 - mše sv. u kapličky v Martinicích (Poutní)
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 02. květen 2011 (pam.sv. Atanáše)

07:30 - mše sv. ve Studenci

Ohlášky Velikonočního oktávu (2011)

Neděle - 24. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba slova v Čisté

Pondělí - 25. duben 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Čisté
09:30 - bohoslužba slova v Roztokách
11:00 - mše sv. u kapličky v Martinicích

Úterý - 26. duben 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 27. duben 2011

Syndikovat obsah