Volby do Pastorační farní rady Studenec 2009

Složení pastorační farní rady

 • farář a jáhni – 3
 • volení farníky – 3
 • jmenovaní farářem – 2
 • zástupci Charity, Roztok, Zálesní Lhoty, Čisté (budou-li mít zájem) – nejvýš 4

Celkem bude mít tedy pastorační rada 8–12 členů, její funkční období bude čtyřleté (2009–2013).

Pravidla voleb

Volba třech členů farníky proběhne dvoukolově během dubna a května. Volit může každý farník starší 18 let.
V 1. kole je možno na volební lístek napsat jména až 10 navrhovaných kandidátů. Zároveň mohou jednotlivá společenství ve farnosti navrhnout svého zástupce přímo panu faráři nebo volební komisi. Volen může být každý farník starší 18 let, následnou kandidaturu poté musí přijmout. Z toho důvodu nemá význam volit členy provozně-technické a ekonomické rady, jejich seznam bude uveden na volebním lístku.
Pro 2. kolo bude na volebním lístku uveden jmenný seznam kandidátů složený:

 • z lidí, kteří byli 1. kole mezi 20 nejčastěji navrhovanými a kteří svoji kandidaturu neodmítli,
 • ze zástupců navržených jednotlivými společenstvími.

Z tohoto seznamu bude možno zvolit 3 osoby. Tři kandidáti, kteří obdrží nejvyšší počty hlasů, budou zvoleni do pastorační farní rady.

Časový rozpis

Velikonoční neděle – 12. dubna

 • oznámení pravidel voleb
 • výzva společenstvím, aby do 14 dnů navrhla svoje zástupce jako kandidáty do 2. kola
 • v kostele budou k dispozici volební lístky pro 1. kolo (návrhy kandidátů) – možnost uvést až 10 jmen

3. neděle velikonoční – 26. dubna

 • poslední možnost odevzdat volební lístky pro 1. kolo do volební urny v kostele
 • sečtení hlasů odevzdaných v 1. kole – návrhy kandidátů

4. neděle velikonoční – 3. května

 • vyhlášení výsledků 1. kola – bude oznámeno 20 jmen lidí s nejvíce obdrženými hlasy – ti budou kontaktováni, zda svoji kandidaturu přijímají

5. neděle velikonoční – 10. května

 • oznámení seznamu kandidátů pro 2. kolo
 • v kostele budou k dispozici volební lístky pro 2. kolo (jmenné seznamy kandidátů) – volí se 3 zástupci

7. neděle velikonoční – 24. května

 • poslední možnost odevzdat volební lístky pro 2. kolo do volební urny v kostele
 • sečtení hlasů odevzdaných pro kandidáty ve 2. kole

slavnost Seslání Ducha svatého – 31. května

 • vyhlášení výsledků voleb a nového složení pastorační farní rady