Ohlášky a pořad bohoslužeb 14.-20.3.

Úterý 15. března

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – za Josefa Jakoubka, rodiče a celý rod

Středa 16. března

18:00 – Studenec

Čtvrtek 17. března

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) –

Pátek 18. března

18:00 – Studenec – za Janu Lehkou a její rodinu

Sobota 19. března – Slavnost sv.Josefa, snoubence Panny Marie

8:00 – Studenec – za všechny Josefy z příbuzenstva, zvláště za J.Jebavého a J.Zemana

Neděle 20. března – 3. neděle postní

8:00 – Studenec – za Josefa a Marii Erbanovy a celý rod

9:30 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek

15:00 – Studenec – křížová cesta

⁕⁕⁕

 • Minulou neděli se ve Studenci vybralo 4.000Kč. Děkujeme!
 • Děkujeme všem, kde se podíleli na úklidu kostela v Zálesní Lhotě!
 • V sobotu 2.dubna od 8:30 se v Orlovně uskuteční postní duchovní obnova, kterou nás provede P.Ladislav Heryán SDB. Z kapacitních důvodů (max. 100 lidí) prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam a tím si rezervovali místo. Pokud budete mít zájem o hlídání dětí, zapište je, prosíme, na připravený arch. V neposlední řadě prosíme o pomoc s přípravou drobného občerstvení.
 • S přihlédnutím k výsledkům ankety a na základě pastoračních ohledů zůstane po výmalbě kostela v Roztokách zachován nedělní pořad bohoslužeb.
 • Úmysly pro úterní adoraci:
  • za ukončení války a mír na Ukrajině, v Sýrii, v Jemenu a v Etiopii
  • za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky
  • za Janu a Ondru Tušiakovy, jejich manželství a požehnání pro celou rodinu
  • za biřmovance, za naše ministranty
  • za zdárný průběh rekonstrukce fary