Ohlášky a pořad bohoslužeb 10.1.-16.1.

Úterý 11. ledna

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace)

Středa 12. ledna

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 13. ledna

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – za Soňu Rasovou, Helenu Kuříkovou, Drahušku Čermákovou a Jaroslava Pičmana

Pátek 14. ledna

18:00 – Studenec

Sobota 15. ledna

8:00 – Studenec

Neděle 16. ledna – 2. neděle v mezidobí

8:00 – Studenec – za Pepíčka Krejčího

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Čistá u Horek

⁕⁕⁕

  • Minulou neděli se při sbírce ve Studenci vybralo 4.100Kč. Děkujeme!
  • Tříkrálová sbírka letos proběhne od 1. do 16. ledna. Do sbírky se můžete zapojit on‑line – poslat na účet s VS Studence, který je uveden ve Zpravodaji, nebo přispěním do kasičky v kostele ve Studenci a Roztokách ve dnech 2. 1. – 16. 1. a v Martinicích na Obecním úřadě od 3.1 do 14.1. Věřím, že každý dar i každá modlitba za zdar společného dobrého díla přinese požehnání všem dárcům i jejich domovům. Šťastný nový rok 2022 prožitý ve zdraví přeje za Farní charitu Studenec Heda Jiranová.
  • Úmysly pro úterní adoraci
    • abys všechny lidi v naší farnosti osvobodil od strachu – ze smrti; z nemoci; o děti a příbuzné; ze zkoušek a školy; z učitelů; z vlády, vyhlášek a nařízení; z ostatních lidí; z toho, že nejsme dost dobří; že jsme někoho zklamali
    • abychom vše odevzdali do tvé náruče a svobodně tě slavili s opravdovou radostí Ducha