Ohlášky 8. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 22. květen 2016 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA NAŠI DIECÉZI A JEJÍHO BISKUPA)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (POUTNÍ MŠE SV. A KŘTINY)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 23. květen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 24. květen 2016 (pam. sv. Vincence Lerinského)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VILEMÍNU VANCLOVOU, MANŽELA A VNUKA PETRA)

Středa - 25. květen 2016 (pam. sv. Bédy Ctihodného)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
19:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 26. květen 2016 (SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

18:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě

Pátek - 27. květen 2016 (pam. sv. Augustýna z Canterbury)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA HORÁČKA A VNUKA JANA)

Sobota - 28. květen 2016

18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (BOŽÍ TĚLO ČISTÁ)

Neděle - 29. květen 2016 (SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA MANŽELE HÁKOVY A KARLA KUŘÍKA)
10:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách