Ohlášky 8. týdne v mezidobí (2014)

Neděle - 02. březen 2014 (8. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anežku a Josefa Tomášovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 03. březen 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 04. březen 2014

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 05. březen 2014 (Popeleční středa)

Den přísného postu, začátek posvátné doby svatopostní
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Františku Špidlenovou, manžela a rodiče)

Čtvrtek - 06. březen 2014

7:30- 7:50 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 07. březen 2014

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování za 40 let života)

Sobota - 08. březen 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 09. březen 2014 (1. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

PŘÍLEŽITOSTNÁ OZNÁMENÍ

  • Popelec se bude udělovat při bohoslužbách ve středu a v neděli, děkujeme za odklizení květinové výzdoby z oltářů
  • Římskokatolická farnost Studenec podala včas všechny náležitosti ohledně dotace na výmalbu kostela Studenec, podrobnosti budou na webových stránkách farnosti
  • Římskokatolická farnost Studenec je nucena a vyzvána vypsat výběr firmy na osvětlení presbytáře a elektroprací s tím spojených s oficiálním označením: „zjednodušené podlimitní řízení“. Podrobnosti budou umístěny na webových stránkách farnosti, výsledky později na vývěsce kostela