Ohlášky 8. týdne v mezidobí (2013)

Neděle - 26. květen 2013 (SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (První svaté přijímání)
09:30 - mše sv. v Roztokách (První svaté přijímání)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:30 - májová v Roztokách

Pondělí - 27. květen 2013

mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - adorace kostel Studenec

Úterý - 28. květen 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)

Středa - 29. květen 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Kuříka a duše v očistci)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci (Májová)

Čtvrtek - 30. květen 2013 (Sl. Těla a Krve Páně)

18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pátek - 31. květen 2013 (Svátek Navštívení Panny Marie)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 01. červen 2013 (pam. sv. Justina)

Sl. Těla a Krve Páně
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 02. červen 2013 (SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodinu Tauchmanovou a celý rod)
10:00 - mše sv. v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Boží Tělo = Slavnost Těla a Krve Páně, oslavíme obvykle, jako každý rok. Uvedeno v rozpisu
  • O slavnosti Božího Těla bude v našich farnostech hostovat chrámový sbor ze sousední farnosti Lomnice nad Popelkou