Ohlášky 6. velikonočního týdne (2015)

Neděle - 10. květen 2015 (6. neděle velikonoční)

DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FR. CHRTKA, ROD CHRTKŮ A HÁKŮ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májováv kostele v Roztokách

Pondělí - 11. květen 2015

mše svatá ve Studenci nebude

Úterý - 12. květen 2015

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA KUŘÍKA A DUŠE V OČISTCI)

Středa - 13. květen 2015

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v kostele v Roztokách
19:00 - adorace NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 14. květen 2015 (SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ)

07:30-07:50 - adorace NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA P. PRIMÁŘE ŠMEJKALA)
18:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 15. květen 2015

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)
 

Sobota - 16. květen 2015 (Svátek sv. Jana nepomuckého, kněze a muč. hl. Patr. Čes. země)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše svatá v Čisté u Horek

Neděle - 17. květen 2015 (7. neděle velikonoční, oslava Nanebevstoupení Páně)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA DOBRÝ ÚMYSL)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
16:30 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májováv kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Vikariátní setkání dětí(16.5.) bude umístěno na plakátku v předsíni a další info u E. Tauchmanové
  • V sobotu byla mezi křesťany přijata p. Zuzana Krejčí, srdečně vítáme a blahopřejeme