Ohlášky 5. postního týdne (2016)

Neděle - 13. březen 2016 (5. neděle postní)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

Pondělí - 14. březen 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 15. březen 2016

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA JAKOUBKA , ŽIVÉ I ZEMŘELÉ ČLENY TOHO RODU)

Středa - 16. březen 2016

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 17. březen 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
14:00 - pohřeb v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 18. březen 2016

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A BOŽENU HORÁČKOVY)

Sobota - 19. březen 2016 (SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE)

14:00 - pohřeb v kostele ve Studenci (p. ERBANOVÁ)
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 20. březen 2016 (KVĚTNÁ NEDĚLE)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta v kostele ve Studenci

 

Pastorační plán

  • na Velký Pátek dopolední křížová cesta s kázáním v 9 hod. v Zálesní Lhotě
  • V Čisté mše svatá na pondělí velikonoční, jako každý rok
  • Velikonoční koncert ve Studenci o neděli Božího milosrdenství

Příležitostná oznámení

  • V pátek 11. 3. na faře ve od 19 h. se bude konat setkání biřmovanců