Ohlášky 5. postního týdne (2012)

Neděle - 25. březen 2012 (5. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (let života)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 26. březen 2012 (SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 27. březen 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Horáčka a celý rod)

Středa - 28. březen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 29. březen 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 30. březen 2012

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Luboše Nováka a rodiče)

Sobota - 31. březen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 01. duben 2012 (KVĚTNÁ NEDĚLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na Poděkování)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
15:00 - křížová cesta ve Studenci
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V DOBĚ ŠKOL. VYUČOVÁNÍ)

Příležitostná oznámení

  • otec biskup Jan ohlásil nový termín své vizitace naší farnosti na 18. 4. t.r.
  • od velikonoc bude jednou za čtrnáct dní nedělní večerní mše sv. v Zálesní Lhotě, ale jen v době školního vyučování
  • Srdečné pozvání na vigilii Božího Milosrdenství v kostele Zálesní Lhota, 14. 4. od 19.30
  • Velikonoční bohoslužby jsou již k dispozici
  • Oznamte nám prosíme, kdo z nemocných potřebuje návštěvu kněze