Ohlášky 4. týdne v mezidobí (2016)

Neděle - 31. leden 2016 (4. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA PEPÍČKA KREJČÍ)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 01. únor 2016

mše sv. v kostele ve Studenci nebude

Úterý - 02. únor 2016 (Svátek hromnic - Uvedení Páně do chrámu)

SVĚCENÍ HROMNIČEK, SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA A MARII MEJSNAROVY)

Středa - 03. únor 2016 (pam. svatého Blažeje, biskupa a mučedníka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA NEJMENŠÍ A PROTI INTERUPCÍM)
17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 04. únor 2016

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 05. únor 2016 (pam. sv. Agáty, panny a muč.)

16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 06. únor 2016 (pam. sv. Pavla a druhů, muč.)

07:30 - mše svatá v kostele ve Studenci
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 07. únor 2016 (5. neděle během roku)

08:00 - mše svatá v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
09:30 - mše svatá v kostele v Roztokách
11:00 - mše svatá v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:00 - mše svatá v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

 

Pastorační plán

  • oslava svátku Uvedení Páně do chrámu /Hromnic/ 2. února, při večerní mši svaté

Příležitostná oznámení

  • V úterý, 2. 2., se na faře od 16: 30h. koná misijní klubko dětí. Bude trvat do mše sv.